ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา วันที่แผยแพร่ 27/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 10/11/2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 15/11/2565

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar