“ล้ม” สัญญาณอันตรายของชีวิต

สำหรับผู้สูงอายุล้ม 1 ครั้ง อาจเป็นสัญญาณของการมีโรคหรือภาวะผิดปกติที่อาจอันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับการแก้ไข ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://agingthai.dms.moph.go.th Facebook : Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :