Bipolar

ภาพยนตร์อนิเมชั่นนำเสนอปัญหาด้านสุขภาพจิต อาการที่พบได้บ่อย ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา การดูแลรักษาเบื้องต้น และการป้องกันปัญหาในระยะยาว โดยใช้การสื่อสารด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย ทันสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เรื่องไบโพลาร์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :