ข่าวในพระราชสำนัก 4 เม.ย. 64

 ด้วยวันที่ 4 เมษายน 2564 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ดังนี้

        ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของประเทศและประชาชนชาวเซเนกัล

        ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือที่เจริญงอกงามมาด้วยดี เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไป ในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210404141008201คะแนนโหวต :