จังหวัดชัยนาทดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 แบบเร่งด่วนในเชิงรุก เพื่อสำรวจความเสี่ยงจากการสัมผัส เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาด Covid-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

บ่ายวันนี้ (13 ม.ค.64) ที่โรงพยาบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ร่วมกันนำแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ พื้นที่จังหวัดชัยนาท เข้าสู่ระบบคัดกรอง Covid-19 แบบเร่งด่วนในเชิงรุก เพื่อสำรวจความเสี่ยงจากการสัมผัส เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาด Covid-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมถึงกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับ การดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยนาทให้ครบ 100 เปอร์เซ็น ทุกอำเภอ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 350 คน และที่ดำเนินการวันนี้ เป็นแรงงาน 3 สัญชาติและเจ้าของสถานประกอบการในอำเภอวัดสิงห์ และอำเภอหนองมะโมง จำนวน 31 คน และนายจ้าง 25 คน 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า มาตรการที่จังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการเรื่องโควิด -19 ยังมีพื้นที่ที่ข้างแรงงานต่างด้าวไว้ในบริษัทหรือโรงงาน วันนี้เราได้ตรวจโควิด- 19 แรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์และหนองมะโมง เพื่อให้ทราบว่าตรวจว่าแรงงานต่างด้าวมีเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวแพร่เชื้อให้กับประชาชนชาวชัยนาท ทั้งนี้จะใช้เวลารอผลประมาณ 3 ถึง 6 ชม. นอกจากแรงงานต่างด้าว แล้วยังมีการตรวจผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมแล้วไม่มีใบตรวจโควิด-19 จะต้องไปที่โรงพยาบาล และตรวจโควิดที่โรงพยาบาล กักตัวจนกว่าจะทราบผลจึงจะสามารถเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ 

            ทั้งนี้ ในส่วนมาตรการที่จังหวัดได้มีคำสั่งไปแล้ว เช่น การตั้งด่านตรวจด่านคัดกรอง การให้ประชาชนจากนอกพื้นที่แจ้งขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดชัยนาท และมาตรการอื่น ๆ ยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดชัยนาทต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างดี 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113162527961คะแนนโหวต :