คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ (13 มกราคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รองเสธ.ทหาร (1) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลพบุรี ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จากนั้น พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รองเสธ.ทหาร (1) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ที่พักสายตรวจตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง โดย พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ให้ทำการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างละเอียด เพื่อป้องกันการขนย้ายแรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามพื้นที่ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย โดยการสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาตอนปฏิบัติหน้าที่ 

            โอกาสนี้ ได้มอบผลไม้, เจลล้างมือ, หน้ากากอนามัย แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย ส่วนสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จังหวัดลพบุรี ตรวจพบผู้ติดเชื้อสะสม ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 โดยอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 1 ราย อำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 19 ราย

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113160626955คะแนนโหวต :