บรรยากาศการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด -19 ที่ จันทบุรี ประชาชนให้ความร่วมมือเดินทางน้อย ส่วนรถขนส่งสินค้ายังส่งสินค้าได้ตามปกติ ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจันทบุรีลดลงเหลือ 0 คงที่ 2 วันแล้ว

วันนี้ ( 13 ม.ค.64 ) ที่จุดตรวจหน้าวัดนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. /อส.ท้องถิ่น ท้องที่ ที่บูรณาการในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้า – ออกจังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 

            ซึ่งการเดินทางของบุคคลทั่วไปต้องมีใบอนุญาต เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และมีการคัดกรองผู้ผ่านด่านทุกคน เช็คการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ และ ไทยชนะ พร้อมทั้งขอให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย 100 % หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่แออัด สำหรับจุดคัดกรองที่ อ.นายายอาม ตั้งด่านทั้งขาเข้า และขาออก รถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้า จะมีช่องทางพิเศษผ่านการสแกนคัดกรอง ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตรวจบัตรประชาชน หากผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดเร่งรีบแล้วยังไม่ได้ขอใบอนุญาต ทางเจ้าหน้าที่จะให้ลงไปแสดงความจำนงและขอใบเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นราย ๆ ไป ตามความจำเป็นที่เหมาะสม ไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยเด็ดขาด ขณะที่ ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  จังหวัดจันทบุรีพบจำนวนผู้ติดเชื้อจากการระบาดระลอกใหม่ลดลงเหลือ 0 ราย 2 วันติดแล้ว รวมสะสม 212 ราย รักษาหายแล้ว 132 รายในตอนนี้จังหวัดจันทบุรีได้ใช้แผน การตรวจคัดกรอง แบบเอ็กซเรย์เชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อมารักษา หยุดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่และคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เฝ้าระวัง

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113155237934คะแนนโหวต :