กอ.ปภ.จ.ยะลา สรุป พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.ยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,565 ครัวเรือน 68,572 คน คลี่คลายแล้ว 6 อำเภอยังมีสถานการณ์ 2 อำเภอ

กอ.ปภ.จ.ยะลา สรุป พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.ยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,565 ครัวเรือน 68,572 คน คลี่คลายแล้ว 6 อำเภอยังมีสถานการณ์ 2 อำเภอ

           

            กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา สรุปรายงานพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 5-12 มกราคม 2564 จำนวน 8 อำเภอ 56 ตำบล 314 หมู่บ้าน 21 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,565 ครัวเรือน 68,572 คน (คงเหลืออพยพ 42 ครัวเรือน 115 คน) เสียชีวิต 2 ราย บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 20หลัง สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ถนน 61 สาย สะพาน 16 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ท่อระบายน้ำ 6 แห่ง พื้นที่การเกษตร 11,494 ไร่ ปศุสัตว์ 68,125 ตัว และบ่อปลา 36.36 ไร่ 

          

            ทั้งนี้ สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว 6 อำเภอ 50 ตำบล 307 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ยังมีสถานการณ์ 2 อำเภอ 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน 1 ชุมชน แบ่งเป็น อำเภอเมืองยะลา ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน 1 ชุมชนคือ ตำบลสะเตงนอก ตำบลท่าสาป หมู่ที่ 3,4 ตำบลตาเซะ หมู่ที่ 4 ตำบลยุโป หมู่ที่ 2,3 ตำบลสะเตง ชุมชนจารูพัฒนา และ อำเภอเบตง ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน คือ ตำบลอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 3

         

            สถานการณ์ปัจจุบัน มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี และสายบุรีลดลงต่ำกว่าตลิ่ง ส่วนราชการ ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้ว

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113085516719คะแนนโหวต :