ครม.อนุมัติงบกลาง 1.47 พันล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2563 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตอาหารนมไทย  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและแรงงานในอุตสาหกรรมโคนมกว่า 1.2 แสนราย ยอดขายผลิตภัณฑ์นมในตลาดลดลงประมาณร้อยละ 30  เกษตรกรจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการนำน้ำนมดิบไปแปรรูปเป็นนมยูเอชที ด้วยการบรรจุในกล่องนมโรงเรียน ประมาณ 200 ล้านกล่อง แต่ก็ไม่สามารถนำออกขายได้ เพราะมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำหน่ายอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 

ครม. จึงมีมติอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,477 ล้านบาท   สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมโรงเรียนชนิดยูเอชที จัดสรรให้กับเด็กนักเรียนกว่า 7.03 ล้านคน ได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นคนละ 30 กล่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของนักเรียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้มีการจ้างงานต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อโรงเรียน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,098 ล้านบาท และกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 326 ล้านบาท

-----------------

ที่มา : 

 คะแนนโหวต :