อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564   อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 139 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกับนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


คะแนนโหวต :