หากปรับลดเคอร์ฟิวก็เพื่อให้ประชาชนสะดวกมากขึ้น ยืนยันฝ่ายความมั่นคงยังคุมเข้มรักษาความปลอดภัยเช่นเดิม

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือ ผบ.สส. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. กล่าวก่อนการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ถึงกรณีที่หากปรับลดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิวลง จะมีการตั้งด่านตรวจ หรือเพิ่มแนวทางดูแลความปลอดภัยหรือไม่ว่า การดูแลความปลอดภัย ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหารและตำรวจ ได้ร่วมกันตั้งด่านตรวจอยู่แล้ว โดยมีตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่หลัก ซึ่งการลดเวลาเคอร์ฟิวก็เพื่อต้องการให้ประชาชนมีความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ หรือการเดินทางในห้วงเวลานั้นๆ ได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องของความปลอดภัยยืนยันยังมีชุดตรวจเหมือนเดิม

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014112613738คะแนนโหวต :