กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 15 - 19 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์มออนไลน์

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2021 พร้อมกล่าวว่า งานนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ทางทรัพย์สินทางปัญญา ให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยได้พัฒนาต่อยอดผลงาน เพื่อนำเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ ซึ่งการสร้างทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและบริการ ช่วยทำให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง การเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญและที่ผ่านมาทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการมาด้วยดี เช่น การจดทะเบียนสินค้าจีไอ 77 จังหวัด / ออกหนังสือสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้นฯลฯ 

โดยปีนี้ เป็นครั้งแรกที่จัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซน IP Mart ตลาดไอเดียทรัพย์สินทางปัญญาและการจับคู่ธุรกิจที่รวบรวมผู้ประกอบการกว่า 150 ราย โซน IP Knowledge ตลาดความรู้จากกูรูด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนักธุรกิจชั้นนำที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ โซน IP Advisory การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโซน GI Market จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กว่า 20 รายการ ซึ่งสามารถอุดหนุนและรับชมการไลฟ์สดของผู้ประกอบการ GI แต่ละรายได้ภายในงาน นับเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ Start up  และเอสเอ็มอี  คาดว่าจะมีมูลค่าเงินสะพัดในงานกว่า 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ งาน IP Fair 2021 ยังมีกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D ของคนไทยบนพื้นฐานความต้องการของภาคธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรม นำมาสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ประชาชนสามารถเยี่ยมชมงาน IP Fair 2021 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กันยายน 2564

ทางเว็บไซต์ www.thailandipfair.com

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915143602269คะแนนโหวต :