ส.ส. นำปัญหาของประชาชนแต่ละพื้นที่ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข  โดยส่วนใหญ่สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้นำปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้าหารืออย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ให้กระจายอย่างทั่วถึง รวมถึงการขอให้เร่งพิจารณาจัดหาวัคซีนฉีดให้กับเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกับที่ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการเร่งฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-18 ปี เพื่อให้เปิดภาคเรียนที่ 2 ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เช่นเดียวกับขอให้รัฐบาล เร่งกระจายวัคซีนและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงขอให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเร่งดูแลสุขอนามัยแคมป์คนงานและการเยียวยาโดยเร่งด่วนเพื่อดูแลประชาชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและเยียวยาที่ทั่วถึง

นอกจากนี้ สมาชิกยังนำปัญหาอื่นๆ เข้าหารือ ทั้งปัญหาถนนชำรุดเสียหาย ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในบางพื้นที่ ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน รวมปัญหาการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการตามมาตรฐานสากลในการดูแลผู้ชุมนุม

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915143029263คะแนนโหวต :