เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคอีสานตอนบน ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 15 – 16 กันยายนนี้ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำท่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ โดยสถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำสายหลัก หลายแห่งมีระดับน้ำสูงขึ้น อาทิ ที่จังหวัดปราจีนบุรี  ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ที่สถานีวัดน้ำท่า อำเภอกบินทร์บุรี  มีแนวโน้มลดลง ที่จังหวัดนครราชสีมา แม่น้ำมูล ที่สถานนีวัดน้ำท่า อำเภอโชคชัย มีระดับน้ำสูง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  และที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีวัดน้ำท่า แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเสนา ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

กรมชลประทาน สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้ว สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จากการปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อ.เสนา ได้รับผลกระทบน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 63 เซนติเมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ภายใน 24 ชั่วโมง 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังยังจุดเสี่ยง พร้อมทั้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น  เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915142807260คะแนนโหวต :