ฝ่านค้าน สรุปประเด็นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่งเรื่องต่อ ป.ป.ช. ดำเนินการกับ 4 รัฐมนตรี

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมแถลงสรุปผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งหมด 8 เรื่อง เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 6 ประเด็น เช่น เรื่องการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคที่ฝ่ายค้านมองว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังตอบคำถามไม่ชัดเจน หลังถูกอภิปรายตั้งข้อสังเกตส่วนต่างราคาซื้อที่อาจเกิดกรณีเงินทอน ส่วนอีก 2  ประเด็นคือ เรื่องเกี่ยวกับการระบายยางพาราและสัมปทานดาวเทียมที่ยังเป็นปัญหา ดังนั้นทั้ง 8 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ 4 รัฐมนตรี ซึ่งฝ่ายค้านยื่นต่อ ป.ป.ช. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมย้ำว่า ทั้งหมดเป็นกระบวนการตรวจสอบของสภาตามปกติ เพราะการทำหน้าที่ของฝ่ายในสภาแม้มติจะไม่สามารถเอาผิดตามที่กล่าวหาได้ แต่กระบวนการของ ป.ป.ช. จะทำหน้าที่ตัดสินตามข้อเท็จจริง หากมีความผิดรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาจะถูกดำเนินคดีในที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ยื่นต่อ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 เรื่องคือ กรณีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์  ส.ส. พรรคเพื่อไทย อภิปรายกล่าวหานายกรัฐมนตรีการแจกเงินให้ ส.ส. แลกกับการลงมติไว้วางใจ โดยนายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย อธิบายเหตุผลที่ต้องยื่นต่อกรรมาธิการฯของสภาก่อน เนื่องจากการให้ใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนยื่น ป.ป.ช.ตามขั้นตอนตามปกติเมื่อพบว่ามีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอ

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915140530247คะแนนโหวต :