รัฐสภา ยกระดับคุมเข้มป้องกันโควิด -19 หลังพบสื่อมวลชนประจำรัฐสภาติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในขณะนี้ อีกทั้งยังเกิดการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างและพบว่ามีสื่อมวลชนประจำรัฐสภาติดโควิด - 19 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่เป็นผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงงดเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาและจำกัดจำนวนสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวภายในอาคารรัฐสภา  โดยสื่อโทรทัศน์จากสำนักละ 2 ทีม เหลือ 1 ทีม เท่านั้น (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์และอื่นๆ สำนักละ 1 คน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (15 ก.ย.64) เป็นต้นไป จนปิดสมัยประชุม 

นอกจากนี้ ยังขอให้สื่อมวลชนประจำรัฐสภา ที่จะเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน  (Antigen Test Kit (ATK) ในวันพรุ่งนี้(15 ก.ย.64) เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสื่อมวลชนประจำรัฐสภาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915112042141คะแนนโหวต :