เยียวยาพลเมืองดี ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างช่วยตำรวจจับตัวชายอาการคลุ้มคลั่ง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ พลเมืองดี ที่ถูกผู้ต้องหาซึ่งมีอาการคลุ้มคลั่ง ใช้ท่อนเหล็กตีศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะเข้าไปช่วยเหลือตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา รวมเป็นเงิน 170,815  บาท ประกอบด้วย ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้120,815 บาท และ ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 50,000 บาท ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนนี้เป็นการอนุมัติจ่ายในจำนวนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด 

ด้านนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม  โทร. 1111 กด 77

 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915111858138คะแนนโหวต :