พรรคเล็กล่าชื่อเกินครึ่งแล้ว เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตีความการแก้รัฐธรรมนูญศุกร์นี้

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงความคืบหน้าการดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…)  แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ว่า ขณะนี้ได้มีการรวมรวบรายชื่อ ส.ส. ได้เกินครึ่งแล้ว คาดว่าจะสามารถยื่นรายชื่อได้ภายในวันที่ 17 กันยายนนี้ โดยเนื้อหาที่จะยื่นเนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขไม่สมบูรณ์คือ การแก้ไขวาระ 3 เกินกว่าวาระ 1 ที่รับหลักการไปคือ เสนอแก้ไขเพียง มาตรา 83 และ 91 แต่วาระ 3 กลับมีการแก้ไขเพิ่มมาตรา 86 ด้วย จึงคิดว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ เป็นการแก้ไขเจตนารมณ์ที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ ทำลายระบบจัดสรรปันส่วนผสม ทำลายระบบ ส.ส.พึงมี และทำลายคะแนนเสียงตกน้ำ

นพ.ระวี กล่าวว่า 3 กระบวนการจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำในลักษณะลุกลี้ลุกลน  ลวกๆ เห็นได้จากเช้าวันที่จะพิจารณา วาระ 2 ญัตติที่จะเสนอสภาฯของ กมธ. มีประมาณ  9 หน้ากระดาษ แต่เมื่อพิจารณาจริง กมธ.กลับตัดออก 4-5 มาตรา โดยที่ไม่มีการขอถอนร่างเดิมออกไป ทั้งๆที่การพิจารณาหากมีการแก้ไข กมธ. ต้องถอนร่างเดิมออกไปก่อน รวมทั้งเอกสารวาระที่ 2 ในหลักการเขียนถึง ส.ส.จำนวน 400 คน แต่เนื้อหาด้านในเขียนเนื้อหา 500 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำที่ลุกลี้ลุกลน อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องไปยังนายกฯให้ทำการตรวจสอบ เพราะกฎหมายเป็นเข่นนี้เหมาะสมหรือไม่ ที่นายกรัฐมนตรี  จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ จึงเห็นว่านายกรัฐมนตรี ควรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคสอง

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915111622132คะแนนโหวต :