นายกฯ ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทยก่อนไปทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ (World Expo 2020 Dubai)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มอบโอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย จากโครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” (Thailand Pavilion Ambassador)  25 คน ในฐานะผู้แทนประเทศไทยปฏิบัติทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ World Expo 2020 Dubai 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  รัฐบาลสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในมิติต่าง ๆ  และยังกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนที่จะตามมาในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทย ยังนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยให้นานาประเทศได้ประจักษ์
 
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี  ได้ชื่นชมโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทย นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทย อาทิ รอยยิ้มสยาม อาหารไทย ธรรมชาติที่สวยงาม และบุคลิกความเป็นไทยที่ อ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งในส่วนของรัฐบาลพยายาม "พลิกโฉมประเทศไทย" ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อวันนี้และวันข้างหน้าสำหรับคนไทยทุกคน

สำหรับ “อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion)” ณ งานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ (World Expo 2020 Dubai) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Mobility for the Future) เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45825คะแนนโหวต :