นายกรัฐมนตรี ตอบรับเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 9 กันยายนนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 9 กันยายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ หรือ GMS (The Greater Mekong Subregion Economic Coordination) ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีกัมพูชาและธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

สำหรับสาระสำคัญของการประชุม จะมีการลงนามเอกสารผลลัพธ์เพื่อเป็นการยืนยันว่ากลุ่มประเทศแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีน จะเดินหน้าขับเคลื่อนเน้นการพัฒนาวาระที่ยั่งยืนสู่การพัฒนาที่เท่าเทียม เปิดกว้าง ครอบคลุม ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ผ่านการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 

ที่ประชุมได้รับทราบผลสำเร็จของแผนงาน GMS ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เช่น การเชื่อมต่อด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การมีระบบตรวจจับและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดต่อ รวมทั้งการรับรองกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2573 และแผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2566

การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้นำเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาอนุภูมิภาค GMS ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย สำหรับการประชุมระดับสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นในปี 2567 โดยจีนเป็นเจ้าภาพ

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210907201344432คะแนนโหวต :