สปสช. เร่งจัดหาและกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจเองฟรีเพิ่มขึ้น

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้นำชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) มาใช้ในประชาชน เพื่อให้เข้าถึงบริการการตรวจรวดเร็วมากขึ้น  สปสช.จึงร่วมกับ กทม. นำชุดตรวจลงไปใช้ในชุมชน โดยผลการดำเนินงานรวม 2 สัปดาห์ พบสามารถใช้ตรวจในประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถึง 50,000 คน และพบว่า 10% มีผลเป็นบวก และเมื่อมาตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการตรวจมาตรฐาน พบผิดพลาดเพียง 3% เท่านั้น จึงถือว่าชุดตรวจนี้สามารถใช้ได้ผลดี 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติให้ขยายชุดตรวจไปยังประชาชนในกลุ่มเสี่ยงบางส่วน ให้ตรวจเองเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในขั้นตอนการจัดหาและกระจายชุดตรวจ พร้อมวางแนวทางกรณีตรวจพบติดเชื้อเข้ารับการรักษาในระบบดูแลตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) หรือ ดูแลในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้สามารถติดตามอาการได้ตลอดหากอาการพัฒนารุนแรงขึ้นก็นำเข้าระบบรักษาพยาบาลต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การรับชุดตรวจ ATK สามารถขอรับได้ ที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กว่า  200 แห่ง หรือ  69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่ กทม. และขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับ รพ.ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210722162013313คะแนนโหวต :