ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ขอบคุณ การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และประชาชนที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญสะท้อนการทำงาน และขอให้คงการทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษามาตรการการควบคุมโรค

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564)  ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตอบคำถามสื่อมวลชน โดยผู้ช่วยโฆษก ศบค. ได้ฝากประเด็นทิ้งท้ายจากการประชุมร่วมกับสื่อมวลชนที่ผ่านมา ทีมทำข้อมูลศบค. ต้องขอขอบคุณความตั้งใจของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รับรู้คำถามจากประชาชน ความต้องการของประชาชนดีที่สุด ขอขอบคุณในส่วนที่สื่อมวลชนได้มาให้ข้อมูลกับ ศบค. เพื่อให้ ศบค. ได้รับรู้ว่าข้อมูลส่วนไหนที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึง เพื่อรับไปปรับด้านการดำเนินการ อาทิ จะตรวจได้ที่ไหน ข้อปฏิบัติตัว หากตรวจแล้วติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อ การจัดการวัคซีน การดูแลพื้นที่ที่แตกต่างกัน ใน กทม. ในต่างจังหวัด ส่วนการรายงานข้อมูลต่อประชาชน ทีมรายงานของ ศบค. จักได้นำมานำเสนออย่างต่อเนื่อง 

 

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนเป็นกระบอกเสียงสำคัญ การรายงาน การร้องเรียน เน้นย้ำว่าเป็นข้อมูลจากประชาชนทั้งสิ้น ทั้งจาก 191 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากกองทัพไทย ขอขอบคุณประชาชน และขอให้ยังทำหน้าที่นี้ต่อไปหากพบเห็น การกระทำความผิด ฝ่าฝืนมาตรการ หรือการทำงานภาครัฐ ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน ขอให้ติดต่อเข้ามา ที่เน้นย้ำคือการกำกับมาตรการ ติดต่อผ่าน 191 ได้ตลอด 24 ชม. สายด่วน สปม. 1599 1138 ฝากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ช่วยร่วมมือร่วมใจให้มาตรการสำเร็จ ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการที่กำหนดเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าระบบ และการฉีดวัคซีน เพื่อให้มาตรการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43971คะแนนโหวต :