ครม. เห็นชอบ ให้กระทรวงวัฒนธรรม รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย

ครม. เห็นชอบ ให้กระทรวงวัฒนธรรม รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทยได้แก่

- ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ

- ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ

โดย พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา จะจัดส่งถึงประเทศไทยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าว ภายหลังการส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

.

สำหรับ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ เป็นโบราณวัตถุสำคัญที่มีหลักฐานว่าถูกลักลอบขุดค้นจากโบราณสถานปราสาทบ้านยาง หรือ ปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar