รมว.ยุติธรรม ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจเยี่ยมเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง

ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๗ หรือ ครม. สัญจร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยสวมใส่เสื้อผ้าลายสุวรรณวัชร์ ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นลายที่ประยุกต์มาจากลายกรวยเชิงที่ลายเสาในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งจะมีเสาอยู่ทั้งหมด ๕ คู่ เสาทุกต้นจะมีลายกรวยเชิงเหมือนกันอยู่ด้านล่าง ขณะที่การถอดแบบลายผ้า ใช้เทคนิคการถอดแบบ โดยเลือกโครงร่างจากลายเสาในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม คู่ที่ 2 นับจากประตูทางเข้า ลวดลายเทพพนมครึ่งองค์ในทรงพุ่ม ก้านแย่ง ปิดหัวท้ายด้วยกรวยเชิง ส่วนความหมายของลายผ้าสุวรรณวัชร์ คำว่า “สุวรรณ” หมายถึง วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีศิลปกรรมที่สมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ส่วนคำว่า “วัชร์” แปลว่า เพชร หมายถึง จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นคำว่า “สุวรรณวัชร์” จึงหมายถึง ผ้าจากลายวัดใหญ่สุวรรณาราม และเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี 

ต่อจากนั้น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจเยี่ยมเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการดําเนินการเรือนจําท่องเที่ยว การเปิดโครงการการฝึกวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การฝึกวิชาชีพการทำอาหารและขนม “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความสุข” รวมถึงการปลูกต้นพยุงเป็นที่ระลึก โดยมี นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายสมบูรณ์​ สืบสุข รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี และโต๊ะอิหม่าม ประจำมัสยิดจรุงอิสลาม ร่วมกิจกรรมด้วย และมี นายมานุช สร้อยเพ็ชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวระหว่างให้โอวาทผู้ต้องราชทัณฑ์ ตอนหนึ่ง ว่า กระทรวงยุติธรรม มีการประกาศนโยบาย ๕ อ. ไม่เอา ๑ อ. เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน โดย อ.ที่ ๑ คือ คนต้องมีอาหารกิน คนต้องไม่ยากจน อ.ที่ ๒ คนต้องมีอาชีพ อ.ที่ ๓ ต้องมีอนามัย อ.ที่ ๔ คือ โอกาส โอกาสที่เห็นเขาเป็นคนว่าเขาสามารถทำได้ การมีโอกาสทางการศึกษา คือ การเปลี่ยนสถานะคน คือ โอกาสอย่างหนึ่ง และ อ.ที่ ๕ คือ อัตลักษณ์ คือ การเคารพในความแตกต่าง การเคารพในความเชื่อทางศาสนา การเคารพในอุดมการณ์ เราต้องแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ทำให้คนเท่ากับคน และ อ.ที่จะไม่ให้มีเด็ดขาด คือ ความอยุติธรรม 

ทั้งนี้ เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องโทษครั้งแรกใกล้พ้นโทษ และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในจะมีกิจกรรมให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร ปศุสัตว์อินทรีย์ พลังงานทดแทน และบ้านดิน มีงานบริการต่าง ๆ ทั้งร้านขายกาแฟ ร้านตัดผม คาร์แคร์ ห้องสมุด ร้านขายต้นไม้ สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวปีละหลายหมื่นคน 

นอกจากนี้​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ยังได้เยี่ยมชมการเลี้ยงแพะและไก่ภายในเรือนจำ แวะชิมอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Cook   & Coff และร่วมสาธิตการทำเครปที่ใช้น้ำตาลโตนดจากจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย
ที่มาhttps://www.thaigov.go.th/news/contents/details/83044


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar