​ครม. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเลื่อนกำหนดวันแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) จากเดิม ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 24 - 6 มีนาคม 2567 เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2567 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
  
นายคารม กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA) มีมติให้ประเทศไทยเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเขียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกชาติสมาชิกต้องการเวลาในการเตรียมทีมและเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2567) ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน) ได้แจ้งกำหนดการใหม่ไปยังประเทศสมาชิกสภาโอลิมปีกแห่งเอเชีย จำนวน 45 ประเทศ  เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : รัฐบาลไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar