นายกฯ สั่งการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

วันนี้ (23 เมษายน  2567)  เวลา 11.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะแฟลตดินแดง เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยได้เป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถือเป็นเรื่องสำคัญและควรเร่งดำเนินการ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 2. ให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบที่ดินบริเวณริมทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมในการสร้างที่อยู่อาศัย 3. ให้กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ที่มา : รัฐบาลไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar