​ครม. อนุมัติยกเว้นค่าทางด่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 67

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ทั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ค่าผ่านทาง จำนวน 190,493,826 บาท โดยคาดการณ์ปริมาณจราจรช่วงการดำเนินมาตรการดังกล่าวประมาณ 5,110,485 คัน อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่า จำนวน 285,786,300 บาท ซึ่งประเมินจากมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถและมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง

ที่มา : รัฐบาลไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar