นายกฯ เผย ครม. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ในการพิจารณาการอนุมัติและการให้บริการแก่ประชาชน

วันนี้ (2 เมษายน 2567) เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. ได้เห็นชอบและอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ในการพิจารณาการอนุมัติและการให้บริการแก่ประชาชน ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล Ease of Doing Business เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้บังคับกฎหมาย ขจัดผลอันที่ไม่พึงประสงค์ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน อันจะนำไปสู่การลดการทุจริตตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขออนุญาต รับบริจาค และรับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐ เช่น จัดให้มีช่องทางพิเศษ แบบเร่งด่วนหรือ fast track โดยหน่วยงานของรัฐบาลอาจเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการใช้บริการดังกล่าวได้ เพื่อเพิ่มการอนุญาตโดยปริยาย กรณีผู้อนุญาตพิจารณาคำขอไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน

ที่มา : รัฐบาลไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar