ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรและเสด็จเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

 วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :