ประชุมคณะรัฐมนตรี (13 ก.พ. 2567) มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1 วัน

.

ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 – วันอังคารที่ 16 เม.ย. 2567)

 

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar