นายกฯ พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)

นายกฯ พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)

 

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


image รูปภาพ
นายกฯ พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้
นายกฯ พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้
นายกฯ พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้
นายกฯ พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ