นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน [APEC Economic Leader's Informal Dialogue and Working Lunch with Guests)(Session 1)] ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน [APEC Economic Leader's Informal Dialogue and Working Lunch with Guests)(Session 1)] ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


image รูปภาพ
นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน [APEC Economic Leader's Informal Dialogue and Working Lunch with Guests)(Session 1)]  ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นค
นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน [APEC Economic Leader's Informal Dialogue and Working Lunch with Guests)(Session 1)]  ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นค
นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน [APEC Economic Leader's Informal Dialogue and Working Lunch with Guests)(Session 1)]  ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นค
นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน [APEC Economic Leader's Informal Dialogue and Working Lunch with Guests)(Session 1)]  ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นค
นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน [APEC Economic Leader's Informal Dialogue and Working Lunch with Guests)(Session 1)]  ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นค

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ