นายกฯ หารือกับ U.S. APEC Business Coalition ณ ศูนย์ประชุม Moscone West ห้อง 2012 ชั้น 2 นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)

นายกฯ หารือกับ U.S. APEC Business Coalition ณ ศูนย์ประชุม Moscone West ห้อง 2012 ชั้น 2 นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


image รูปภาพ
นายกฯ หารือกับ U.S. APEC Business Coalition ณ ศูนย์ประชุม Moscone West ห้อง 2012 ชั้น 2 นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ หารือกับ U.S. APEC Business Coalition ณ ศูนย์ประชุม Moscone West ห้อง 2012 ชั้น 2 นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ หารือกับ U.S. APEC Business Coalition ณ ศูนย์ประชุม Moscone West ห้อง 2012 ชั้น 2 นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ หารือกับ U.S. APEC Business Coalition ณ ศูนย์ประชุม Moscone West ห้อง 2012 ชั้น 2 นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ หารือกับ U.S. APEC Business Coalition ณ ศูนย์ประชุม Moscone West ห้อง 2012 ชั้น 2 นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ