นายกฯ พบหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา ณ ห้องหารือทวิภาคี 3 ชั้น B1 ศูนย์ประชุมมอสโคนี เซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566 2566) เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก) ณ ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือทวิภาคีกับนายจัสติน ทรูโด (The Right Honourable Justin Trudeau) นายกรัฐมนตรีแคนาดา ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

ผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างหวังที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในระดับทวิภาคีอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศ เชื่อว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ถือเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโอกาสมากมาย และการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจจากทั่วโลกจะได้ใช้โอกาสนี้พบกัน

 

นายกฯ กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มาเพื่อประกาศให้ทราบว่า ประเทศไทยเปิดแล้ว และพร้อมรับการลงทุน การเกิดสถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตมาภูมิภาคอาเซียน อาทิ ไทย และเวียดนาม มากขึ้น โดยมีภาคเอกชนชั้นนำต่างประเทศเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมากขึ้น ในครั้งนี้มีโอกาสได้พบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำหลายราย ที่กำลังพิจารณา และพิจารณาใช้ไทยเป็นฐานการผลิต โดยไทยมีสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคเอกชนจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการ

 

นายกฯ แคนาดากล่าวว่า แคนาดาพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทย ทั้งในระดับทวิภาคี และภูมิภาค เพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ และความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ แคนาดามียุทธศาตร์อินโดแปซิฟิก ที่หวังจะร่วมมือกับไทย ซึ่งด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้ภาคเอกชนจะต้องเพิ่มศักยภาพความยืดหยุ่นในภาคการผลิตมากขึ้น รวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วย ไทยถือเป็นประเทศคู่ค้ารายสำคัญของแคนาดา อย่างไรก็ดี ไทยและแคนาดายังไม่มี FTA ระหว่างกัน ทั้งนี้ ทั้งสองเห็นพ้องหากดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและแคนาดามาก โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ความตกลง FTA ระหว่าง ASEAN-Canada ซึ่งกำลังเจรจากันอยู่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้ทั้งสองฝ่ายใช้ประโยชน์จาก FTA ดังกล่าว


ที่มา : รัฐบาลไทย


image รูปภาพ
นายกฯ พบหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา ณ ห้องหารือทวิภาคี 3 ชั้น B1 ศูนย์ประชุมมอสโคนี เซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ พบหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา ณ ห้องหารือทวิภาคี 3 ชั้น B1 ศูนย์ประชุมมอสโคนี เซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ พบหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา ณ ห้องหารือทวิภาคี 3 ชั้น B1 ศูนย์ประชุมมอสโคนี เซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ พบหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา ณ ห้องหารือทวิภาคี 3 ชั้น B1 ศูนย์ประชุมมอสโคนี เซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)
นายกฯ พบหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา ณ ห้องหารือทวิภาคี 3 ชั้น B1 ศูนย์ประชุมมอสโคนี เซ็นเตอร์ ฝั่งทิศใต้ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาซานฟรานซิสโก)

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ