นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ครม.อนุมัติจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี บรรเทาผลกระทบโควิด-19

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ครม.มีมติจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด รวมวงเงิน 2,200 ล้านบาท โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราไปยังหน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี โดยมีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมถึงเงินประกันสังคมด้วย

นอกจากนี้ ครม.รับทราบมติจากที่ประชุม ศบศ. ที่เตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ใน 10 จังหวัดนำร่อง ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 โดยเริ่มที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในภูเก็ตมีคนฉีดวัคซีน 1 เข็มแล้วกว่า 4 แสนคน มากกว่า ร้อนละ 60 ของประชากรในภูเก็ต ทั้งนี้จะมีการคัดกรองติดตามตัวนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาต้องมีใบรับรองในการฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง และมีใบอนุญาตเข้าประเทศอย่างถูกต้อง มีการตรวจโรคในระหว่างการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งภูเก็ตแซนบ็อกซ์จะเป็นต้นแบบให้กับการเปิดจังหวัดท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง โดย ครม.รับทราบนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสมดุล ทั้งด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วย ก่อนจะนำเข้าสู่พิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ่ และนำมาให้ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210608144033796คะแนนโหวต :