นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำ ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง ความคืบหน้า "โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา" ว่า มีความคืบหน้าอย่างมาก ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นี้ 
เพื่อเป็นการเติมเต็มปริมาณน้ำในเขื่อน


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar