รมช.อนุชา ติดตามนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำ (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา)

รมช.อนุชา ติดตามนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำ (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา)

 

      วันนี้ (16 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตาม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำ (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา) โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ว่า โครงการอุโมงค์ผันน้ำ (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา) เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำระหว่างลำน้ำแม่แตงมายังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และผันน้ำต่อให้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำเนื่องจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสูงกว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงานสะสมทั้งโครงการ 80% เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 2 ช่วง ประกอบด้วย 1) อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด 2) อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง จะสามารถผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร
       สำหรับแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และรองรับภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย  กรมชลประทาน ได้มีแผนการสนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือขุดลอกอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ และการเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร เช่น เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก พร้อมให้การช่วยเหลือ รวม 214 หน่วย เป็นต้น

ข้อมูล รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมช.อนุชา ติดตามนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำ (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา) (thaigov.go.th)


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar