สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อเข้าร่วมโครงการสานฝันการบินครั้งที่ 15

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อเข้าร่วมโครงการสานฝันการบินครั้งที่ 15 

สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เชิญชวนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความสนใจด้านการบินและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน จัดทำคลิปสั้น แนะนำสถาบันการบินพลเรือน บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจ ความฝันด้านการบิน ระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที จำนวน 1 คลิป​ 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 16 คน 
- จะได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับศิษย์การบิน, ฟังบรรยายความรู้ทั่วไปด้านการบินและสรุปข่าวอากาศประจำวัน,
- เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินและการซ่อมบำรุงเครื่องบิน,
- เรียนรู้การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator) 
- ขึ้นบินร่วมกับครูการบิน (Observe Flight) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ
เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

1. การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2566

2. ส่งคลิปสั้น

แหล่งที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/68739


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar