เชิญชวนประชาชน สวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 11 พฤษภาคมนี้ สร้างขวัญกำลังใจ เป็นสิริมงคลของประเทศ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบกำหนดจัดพิธีดังกล่าว ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับส่วนกลางจะจัดขึ้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม , วัดไตรมิตรวิทยาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม ส่วนภูมิภาคจะเป็นวัดในนามเขตปกครองต่างๆ ประกอบด้วย วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ , วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร และวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ในส่วนของวัดอื่นทั่วไปและวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมพิธี ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่วัด ขอให้ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT 2HD ได้ เพื่อลดการรวมกลุ่มและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210507154625339คะแนนโหวต :