ทำเนียบรัฐบาล ออกประกาศขยายระยะเวลา งดสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลถึง 21 พฤษภาคมนี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ เรื่อง ขอให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทาเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนถึง วันที่ 7  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายในทาเนียบรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงขยายระยะเวลาการงดปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลออกไปจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210507151139290คะแนนโหวต :