ไปรษณีย์ไทย ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยทุกแห่งผ่าน 5 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยและชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด  ภายใต้ข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 ออกมาตรการผ่าน 5 แนวทาง ได้แก่ Safe Zone ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดทุกจุดในพื้นที่สำนักงานและจุดให้บริการโดยละเอียดทุกๆ  20 นาที Safety Service เน้นการรักษาระยะห่าง พร้อมสามารถใช้บริการรับฝากนอกที่ทำการเพื่อลดการเดินทางและความแออัดของสถานที่  Safety News Alert ผ่านการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลผู้ได้รับเชื้อหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงผ่านช่องทางการสื่อสารของไปรษณีย์ไทย  Safety Staff ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับบุคลากรในทุกระดับ และ Safety Customer คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่มาใช้บริการ 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210507150408285คะแนนโหวต :