หารือผู้ให้บริการส่งอาหารและแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ 11 แพลตฟอร์ม ไม่ปรับขึ้นค่าบริการเดลิเวอรี ช่วยเหลือประชาชน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับผู้ให้บริการส่งอาหารและแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ทั้ง 11 แพลตฟอร์ม ได้แก่  Lineman, GRAB, Foodpanda, Robinhood, Gojek, Lazada, Shopee, JJmall,  ไปรษณีย์ไทย, Ohlala Shopping และ Lalamove เพื่อติดตามดูแลราคาค่าบริการการซื้อออนไลน์ โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาหารขนส่งเดลิเวอรี ซึ่งจากหารือผู้ให้บริการยืนยันว่า ไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าบริการขนส่งเดลิเวอรีอย่างแน่นอนและหลายแพลตฟอร์มมีการจัดโปรโมชัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับสถานการณ์ยอดการสั่งซื้อส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยร้อยละ 5-10 เท่านั้น หรือบางรายไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนมีการปรับตัวรับสถานการณ์ได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมพร้อมเพิ่มสายการให้บริการให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการหากมีจำนวนเพิ่มขึ้น  พร้อมเน้นย้ำให้แพลตฟอร์มพยายามรักษามาตรฐานสุขอนามัยของพนักงานส่งสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมทั้งให้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ดูแลร้านค้าที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ห้ามขายเกินราคาที่กำหนดและต้องแสดงราคาให้ชัดเจนอีกด้วย

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าแพลตฟอร์มต่างๆ มีการปรับขึ้นค่า GP หรือ ค่าคอมมิชชันที่ร้านอาหารต้องจ่ายให้เป็นค่าดำเนินการที่ทางแพลตฟอร์มเรียกเก็บนั้น แพลตฟอร์มต่างๆ  ยืนยันว่าไม่มีนโยบายปรับค่า GP หรือค่าบริการขนส่งเนื่องจากเข้าใจสถานการณ์และต้องการช่วยเหลือร้านค้าต่างๆ โดยในส่วนการเก็บค่า GP บางรายให้ร้านค้าเลือกที่จะจ่ายค่า GP หรือไม่ บางรายไม่มีการเก็บค่า GP หรือเก็บค่า GP เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้แพลตฟอร์มที่มีการเก็บค่า GP พิจารณาปรับลดค่า GP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่สามารถให้บริการนั่งทานในร้านได้ในช่วงนี้อีกด้วย

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210507145826278คะแนนโหวต :