ศบค. รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 2,044 ราย เสียชีวิต 27 คน

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 2,044 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 78,855 ราย หายป่วยแล้ว  49,172 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 29,320 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,170 ราย

 ใส่เครื่องช่วยหายใจ 367 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน ผู้เสียชีวิตสะสมรวม 363 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมรอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 7 พฤษภาคม 2564  จำนวน 49,992 ราย 

ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น 2,044 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ 2,040 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,820 ราย, จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 220 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 ราย เดินทางมาจากแทนซาเนีย 1 ราย, มาเลเซีย 3 ราย ผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกสะสม 1,201,258 ราย, วัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 450,524 ราย

ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง 27 คนวันนี้ เฟรนไชส์ 15 คนหญิง 12 คน อายุระหว่าง 30 ถึง 90 ปี ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ 18 ราย ปัจจัยเสี่ยงผู้เสียชีวิต เป็นความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, โรคอ้วน, โรคปอดเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยติดเตียง โดยปัจจัยเสี่ยงเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัว, สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน, ไปในสถานที่เสี่ยง, อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ชุมชน

สำหรับผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 156.6 ล้านราย เสียชีวิตแล้วทั่วโลก 3.26 ล้านคน  สหรัฐอเมริกายังคงมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 33.3 ล้านราย, ตามด้วยอินเดีย 21.4 ล้านราย โดยวันนี้อินเดียมีผู้ป่วยรายวันสูงถึง 414,433 ราย, บราซิล 15 ล้านราย, ฝรั่งเศส 5.7 ล้านราย, ตุรกี 4.9 ล้านราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 98

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210507142659236คะแนนโหวต :