4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ครอบคลุมประชาชนกว่า 51 ล้านคน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย 4 มาตรการ จะเริ่มเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ได้แก่ 

โครงการแรก คนละครึ่ง เฟส 3 โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 31 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่เคยได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 แล้วจำนวน 15 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่จะได้รับเงิน 3,000 บาทอัตโนมัติ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ ได้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 ล้านสิทธิ์ ซึ่งช่วงวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้ ส่วนรูปแบบการใช้จ่ายจะเป็นแบบ co-pay โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้วันละ 150 บาท ทุกวันจนครบ 3,000 บาท โครงการที่ 2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 13.65 ล้านคน 

โครงการที่ 3 การเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2.5 ล้านคน โดยรัฐบาลจะโอนเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน 

โครงการที่ 4 ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ โดยรัฐบาลสนับสนุน E-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน ทั้งนี้จาก 4 มาตรการดังกล่าวประชาชนจะเลือกได้เพียง 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวด้วยว่า ในส่วนของมาตรการเยียวเร่งด่วน ได้แก่ โครงการเราชนะ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32.9 ล้านคน และโครงการ ม.33 เรารักกัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 9.29 ล้านคน ที่รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อีกคนละ 2,000 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้มาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายนนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือได้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดถึง 51 ล้านคน โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 245,880 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506202123014คะแนนโหวต :