กรมอนามัย แนะ 7 วิธีจัดการศพโควิด ปลอดภัยตั้งแต่โรงพยาบาลถึงเตาเผา

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเวลานี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรายวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ต้องปลอดภัย โดยกรมอนามัยมีคำแนะนำสำหรับการจัดการศพให้ปลอดภัย 7 ข้อหลักคือ  เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บศพโดยใส่ชุดป้องกัน PPE  บรรจุศพลงในถุง 2 ชั้น ที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้ว งดการอาบน้ำศพ รดน้ำศพและฉีดยาศพ ห้ามเปิดถุงบรรจุศพและเลี่ยงการเปิดหีบศพ ควรจัดพิธีทางศาสนาโดยการเผาศพหรือฝังศพทั้งถุงในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะ โดยไม่เปิดถุงบรรจุศพเด็ดขาด ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  การเผาศพให้ใช้เตาเผาศพเท่านั้น และต้องใช้เตาเผาปลอดมลพิษแบบสองห้องเผา โดยต้องควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาศพไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในห้องควันไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการเผาศพ ในระหว่างการเผาศพไม่ควรเปิดประตูเตาเผาศพ เลี่ยงการเขี่ยหรือพลิกศพ และเมื่อเผาศพเสร็จแล้วเชื้อโรคได้ถูกเผาทำลายไปหมดแล้ว สามารถดำเนินการเก็บกระดูกเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

การจัดพิธีศพนั้น ขอให้ทุกศาสนาปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เตรียมความพร้อมและทำความสะอาดสถานที่จัดงาน วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ จัดให้มีระบบคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาร่วมงาน บริการจุดแอลกอฮอล์และจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ บริเวณทางเข้า-ออก และจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก จัดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ส่วนการปฏิบัติตนของผู้ที่เข้าร่วมพิธีศพนั้น ต้องลงทะเบียนเข้างานด้วยสมุดลงทะเบียนหรือแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ตามที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ พร้อมประเมินตนเองด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือเลือกประเมินผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” และให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ตาแดง ผื่นแดงและถ่ายเหลว ให้งดเข้าร่วมพิธี แนะนำไปพบแพทย์ ส่วนการเข้าร่วมงานศพ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมพิธี หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่จับกลุ่มสนทนาและใช้เวลาในการร่วมพิธีให้น้อยที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506141528807คะแนนโหวต :