คปภ.ให้ความมั่นใจ บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพทางการเงิน สามารถจ่ายค่าคุ้มครองแก่ผู้ทำประกันโควิด-19 ได้ตามเงื่อนไข

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่า มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแต่ละระลอก ประชาชนมีความตื่นตัวให้ความสนใจทำประกันภัยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น รวมแล้วถึง 13.8 ล้านฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยสะสม ประมาณ 5,900 ล้านบาท โดยขอให้ประชาชนมั่นใจถึงเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทประกันภัยที่เปิดรับทำประกันโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ เพราะมีการกำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบภาวะวิกฤติก็พบว่าทุกบริษัทมีความมั่นคงเพียงพอสามารถการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันภัยได้ 

ประกันภัยโควิด-19 มีความคุ้มครองที่หลากหลาย ผู้ที่สนใจต้องศึกษารายละเอียดให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงให้มากที่สุด โดยปัจจุบันประกันภัยโควิด-19  ครอบคลุมการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม Hospital รวมถึงผู้แพ้วัคซีนด้วย โดยประชาชนจะต้องเลือกตามเงื่อนไขการทำประกัน เช่น ประกันโควิด-19 ที่เจอจ่ายจบ หรือเงินปลอบขวัญกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งประเภทจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนต่าง 

ส่วนกรณีที่มีคนขายประกัน ส่งข้อความลักษณะเยาะเย้ยผู้ที่ปฏิเสธการซื้อประกันนั้น มีการดำเนินการกับผู้กระทำลักษณะนี้แล้ว เบื้องต้นเป็นการตักเตือนว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดและหากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดจริง จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทน หรือเพิกถอนใบอนุญาตนายสุทธิพล อย่างไรก็ตามเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนจากการทำประกันภัย จึงมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ โดยมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อรับปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการทำประกัน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือได้รับกรมธรรม์ล่าช้า โดยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ.1186 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210503132456616คะแนนโหวต :