ยอดค้าชายแดนและค้าผ่านแดน โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 มีมูลค่ารวม 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2564 สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยเติบโตต่อเนื่อง มีมูลค่า 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 เป็นการส่งออก 225,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.50 และการนำเข้า 157,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.65 โดยไทยยังคงได้ดุลการค้าต่อเนื่องที่ 68,385 ล้านบาท  //. สำหรับ การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 222,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.57 แบ่งเป็นการส่งออก 136,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.07 และนำเข้า 86,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83 โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่าการค้า 145,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.74 // ส่วนการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปตลาดจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ มีมูลค่า 160,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.06 โดยจีนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 67,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.14 รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม

     สำหรับสถานการณ์การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้าวันที่ 1 เมษายน 2564 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนฯ ทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วยด้านชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดตราด 1 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง // และด้านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่งได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น  , จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน , จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ , จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแก่ผู้ประกอบการ

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210503121154580คะแนนโหวต :