โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมแรงงานไทยภาคการเกษตรไปอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” สร้างรายได้ให้คนไทยกว่า 6,500 คน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมแรงงานไทยภาคการเกษตรไปอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” สร้างรายได้ให้คนไทยกว่า 6,500 คน

วันนี้ (วันที่ 27 มีนาคม 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้อง สร้างรายได้ ปลอดภัย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ตามนโยบายการทำงานของกระทรวงแรงงานที่ได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยและอิสราเอล ได้ดำเนินการตามข้อตกลงด้านแรงงานเรื่องการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 17 ครั้ง ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทำให้ในปี 2566 นี้ จะมีโควต้าแรงงานไทย ไปทำงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลเป็นจำนวนกว่า 6,500 คน ซึ่งผลของการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 20 มีนาคม 2566 ประเทศไทยได้ส่งแรงงานการเกษตรไปทำงานที่อิสราเอลแล้ว เป็นจำนวน 1,513 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,480 คน และเพศหญิง จำนวน 33 คน โดยแรงงานทั้งหมดได้ผ่านการอบรมคนหางานก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ มีระยะเวลาจ้างงานครั้งแรก 2 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 3 ปี 3 เดือน โดยประเภท ลักษณะของงาน ที่แรงงานไทยไปทำงาน ได้แก่ ทำสวนดอกไม้ ปลูกกระบองเพชร ปลูกมะเขือเทศ กล้วย แตงโม ฟักทอง รวมทั้งในกิจการปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว หมู ไก่ และผึ้ง โดยนอกจากงานด้านการเกษตรแล้ว จะมีการขยายความร่วมมือ ไปยังภาคส่วนอื่นในอนาคต เช่น การขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC) เพื่อให้แรงงานไทยสามารถเข้าถึงสวัสดิการ ได้รับการคุ้มครอง และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ตลอดจน จะได้นำประสบการณ์และความรู้ มาต่อยอด ยกระดับคุณภาพชีวิต นำรายได้เข้าประเทศ” นายอนุชาฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ใดมีความสนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar