คณะรัฐมนตรีประชุมตามปกติ ในฐานะรัฐบาลรักษาการ พิจารณาวาระเพื่อทราบ

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (21 มี.ค.66) เป็นการประชุมตามปกติ ในฐานะรัฐบาลรักษาการวันแรก ภายหลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาวานนี้ (20 มี.ค.66) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม

ก่อนการประชุมยังคงมีกิจกรรมเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์”

สำหรับวาระการประชุม เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณและอนุมัติข้อกฎหมายต่างๆ ได้ หน่วยงานต่างๆ จึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อให้ ครม.พิจารณา และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพื่อทราบเท่านั้น อาทิ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมกราคม 2566 สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่ 1/ 2566 รายงานความคืบหน้าเรื่องการเสนอวัฒนธรรมของประเทศไทยในลักษณะซอฟพาวเวอร์ รายงานสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช

ทั้งนี้คาดว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะรายงานต่อที่ประชุมเรื่องข้อปฏิบัติตนของ ครม.และข้าราชการทุกกระทรวง ในห้วงเวลาที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ไม่ให้ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รวมถึงระเบียบข้าราชการพลเรือน

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230321084540125


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ