รองนายกฯ ประวิตร ลงพื้นที่ยะลา ประชุม กพต.พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงวัว ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (17 มี.ค. 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงวัว ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบพันธุ์กระถินและหญ้าเนเปียร์ให้แก่เกษตรกร ณ หมู่บ้านกำปงบารู ต.สะเต็งนอก จ.ยะลา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคบาลทั้งระบบแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงโค ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาและมุ่งสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อยกระดับปศุสัตว์ในพื้นที่ ให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารฮาลาลของมุสลิมโลกในระยะเวลาอันใกล้ จึงขอให้ประชาชนช่วยกัน เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรร่วมพัฒนา เพื่อขยายผลทำให้พื้นที่นี้ เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลก นำไปสู่อาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประชุมหารือพิจารณาโครงการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. เสนอโครงให้ กพต. พิจารณา 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสวนสาธารณะพลุบาโกยให้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ Yala city tower entertainment complex ,โครงการยกระดับจังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองแห่งกีฬา จชต. , โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ศึกษาแนวเส้นทางใหม่และขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง) ระยะทางรวมประมาณ 1.400 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน-เบตง เพื่อลดระยะทาง ยกระดับความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังอ.เบตง จ.ยะลา

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะพร้อมมอบผ้าละหมาดและอินทผาลัมแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม บัณฑิตอาสาฯ ชุมชนพื้นที่เสริมสร้างสันติสุขขนาดเล็ก ผู้แทนภาคประชาสังคมและประชาชนที่มารอต้อนรับอีกด้วย

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230317110939064


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar